READ: Pahayag ni Pangilinan sa "all-out war" ng militar sa mga rebeldeng komunista

Home / News / READ: Pahayag ni Pangilinan sa "all-out war" ng militar sa mga rebeldeng komunista


"Halos kalahating siglo na itong pag-aalsang komunista, na pinaglalaban ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Anim na buwan pa lamang siyang nakaupong Pangulo. Ang pagtalikod sa kapayapaan at ang pagpahayag ng "all-out war" sa loob lamang ng anim na buwan sa kanyang pagka-Pangulo, sa aking paniwala po, ay padalus-dalos at pabigla-bigla. Mahalaga sa pamunuan na maging malawak ang paningin sa mga pagsubok at mga kinakailangan sa mga usaping pagkapayapaan. Kailangan natin ng mahabang pasyensiya at pang-unawa sa halip na galit at pagkiling sa karahasan at pagpatay pa.

Sa daan patungong kapayapaan, kailangan nating lahat maging mahinahon, mapagpasyensiya, at mapagparaya sa halip na hayaang manaig ang galit, pagkainip, at karahasan."

READ: Pahayag ni Pangilinan sa "all-out war" ng militar sa mga rebeldeng komunista READ: Pahayag ni Pangilinan sa "all-out war" ng militar sa mga rebeldeng komunista Reviewed by Newsinfo Learn on February 08, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.